Potřebujete poradit? Máte více objektů a děláte výběrové řízení pro získání množstevní slevy? Volejte, pište...

Budovy veřejné moci

Veřejné budovy (resp. budovy užívané orgány veřejné moci) musí mít průkaz zpracovaný do poloviny roku 2013, pokud mají podlahovou vztažnou plochu větší než 500 m2. Ostatní veřejné budovy s plochou nad 250 m2 pak musejí mít zpracovaný průkaz do poloviny roku 2015. Navíc musejí průkaz viditelně vystavit u vchodu do objektu.

 

A co jsou objekty veřejné moci?

Orgánem veřejné moci se v zákoně a odvíjejících se požadavcích rozumí takové budovy, kde sídlí nebo jsou podnájmu instituce, které spravují územní celky a to jak na státní úrovni, tak na úrovni krajské, městské a obecní. Dále do tohoto pojmu spadají odborné společnosti zřízené ze zákona, často označované jako komory.

Tytéž povinnosti jako na orgán veřejné moci se taktéž vztahují na subjekty zřízené orgánem veřejné moci. Toto je taktéž široký okruh budov. Klíčem pro rozeznání povinnosti je právní forma příspěvkové organizace. Tyto budovy spadají pod nové povinnosti.

  

Pro budovy veřejné moci platí povinnost nechat zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy v následujících případech:

  • výstavba nové budovy,

  • větší rekonstrukce (zasahuje se do více než 25 % obálky budovy),

  • od poloviny roku 2013 postupně plošná povinnost.

 

 

Pro nově stavěné a rekonstruované objekty je stanoven požadavek na energetickou náročnost budovy. Jedná se o tzv. nákladově-optimální úroveň. Pro novostavby to znamená, že jejich energetická náročnost bude odpovídat zhruba nízkoenergetickému domu, u rekonstrukce jsou kladeny požadavky na kvalitu renovovaných či měněných prvků, případně na celou budovu.

 

 

Od poloviny roku 2013 do poloviny roku 2015 musí mít průkaz energetické náročnosti vystaveny všechny veřejné budovy nad 250 m2 celkové energeticky vztažné plochy, bez ohledu na to, jestli u nich v předchozím období vznikla povinnost průkaz zpracovat. Tato „plošná“ povinnost začne nejprve platit pro největší objekty a postupně bude nabíhat i pro menší.

 

Určujícím faktorem je velikost tzv. celkové energeticky vztažné plochy:

  • nad 500 m2, průkaz do 1. 7. 2013,

  • nad 250 m2, průkaz do 1. 7. 2015.

 

 

Celkovou energeticky vztažnou plochou se rozumí vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy.

 

Nejste si jistí, zda průkaz potřebujete? Zeptejte se nás!

Pokud si nejste jistí, zda průkaz potřebujete, případně máte další dotazy z oblasti energetické náročnosti budov, zateplování či výměny zdroje nebo plánujete rekonstrukci domu a potřebujete poradit, ozvěte se nám na uvedené kontakty. Fungujeme také jako Energetické konzultační a informační středisko (EKIS) zřízené ministerstvem průmyslu a obchodu a poskytujeme bezplatné poradenství pro veřejnost.

 

O nás - kontaktní informace

Energysim Praha

Charlese de Gaulla 629/5

160 00 Praha 6 - Dejvice

 

Tel.:724 509 559, 737 430 898

praha@energysim.cz

Energysim Jablonec nad Nisou

Generála Mrázka 413/4

466 01 Jablonec nad Nisou

 

Tel.:775 665 128, 775 889 951

jablonec@energysim.cz